Regulamin sklepu

REGULAMIN E-SKLEPU ZTŁOCZNI.PL DLA OSÓB PRAWNYCH – WARUNKI SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ PRZEZ FIRMY

Obowiązuje od dnia 01.12.2015

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, tj. wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO/GDPR) uprzejmie informujemy, że e-sklep zTloczni.pl współpracuje tylko z osobami prawnymi w kanale B2B oraz HoReCa.

 

I. WARUNKI OGÓLNE

1. Sklep internetowy działający pod adresem: www.zTloczni.pl prowadzony jest przez zTloczni.pl Aneta Łabińska zarejestrowaną w CEIDG pod adresem.: ul. Chełmska 9 lok.219, 00-724 Warszawa, NIP 8361048446 i REGON: 100486070

2. Sklep internetowy zTloczni.pl obsługuje kanał B2B oraz HoReCa i współpracuje tylko z osobami prawnymi.

3. Kontakt ze sklepem możliwy jest pod adresem: ul. Chełmska 9 lok.219, 00-724 Warszawa, mail: biuro@zTloczni.pl , numertelefonu: +48 692 424 741

4. Informacje handlowe zamieszczone na naszej stronie internetowej nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lecz są zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

 

II. ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia można składać za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej oraz telefonicznie pod numerem (+48) 692 424 741. 

2. Zamówienia realizujemy w kanale B2B oraz HoReCa dla osób prawnych na terenie całej Polski.

3. Wszystkie ceny towarów podane są w złotych polskich i są cenami zawierającymi należny podatek.

4. Po zakończonym wyborze rodzajów soków i ich ilości oraz metody płatności podana zostanie cena całkowita zamówienia.

5. Wypełnienie formularza na stronie internetowej i wciśnięcie przycisku „wyślij zamówienie” stanowi złożenie przez Państwa oferty zakupu. Po wysłaniu zamówienia otrzymacie Państwo potwierdzenie przyjęcia w formie elektronicznej na wskazany w formularzu adres mailowy.

6. Wysyłamy paczki ważące do 30 kg każda. Dostawy soków naturalnych i ekologicznych w butelkach 300ml realizowane są w opakowaniach zbiorczych - bezpiecznych paczkach zawierających  4 zgrzewki butelek 300ml, przy czym każda zgrzewka zawiera 10 butelek. Dostawy soków w tzw. „bag in the box” o pojemności 5 litrów realizowane są w opakowaniach zbiorczych - paczkach zawierających 4/5 sztuk kartonów 5L.

7. W związku z produkcją przez P.P.U.H. Tłocznia Maurer Krzysztof Maurer soków i alkoholi ze świeżych sezonowych owoców, zastrzegamy czasową możliwość braku niektórych smaków. W takim przypadku informacja o niedostępności podana będzie na stronie internetowej. Jeżeli dopiero po wysłaniu przez Państwa zamówienia okaże się, że wybrany produkt jest niedostępny poinformujemy Państwa o braku możliwości zrealizowania zamówienia w tym zakresie.

8. Formę płatności należy wybrać wypełniając formularz zamówienia.

W przypadku wyboru przelewu potwierdzoną kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy w mBank o numerze.: 80 1140 2004 0000 3502 2790 6580 w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia. W przypadku braku wpłaty we wskazanym wyżej terminie zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od zawartej umowy, o czym poinformujemy mailowo lub pisemnie na podany przez Państwa adres. 

Możliwe jest również dokonanie zapłaty przy odbiorze towaru (płatność za pobraniem), a także płatność online dzięki www.przelewy24.pl

9. Do każdego wysyłanego zamówienia dołączamy fakturę VAT w formie papierowej lub na życzenie Zamawiającego w formie pliku elektronicznego.

 

III. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie aktualnych i prawidłowych danych adresowych firmy, umożliwiających wysyłkę.

2. Zamówienie wysyłane jest w ciągu 2 dni roboczych od daty potwierdzenia przez nas przyjęcia zamówienia w sposób wskazany w pkt. II ust. 5. Czas dostawy wynosi między 1, a 2 dni roboczych od daty wysłania przez nas towaru.

3. W przypadku nie dostarczenia Państwu towaru we wskazanym w ust. 2 terminie lub dostarczenia towaru w stanie uszkodzonym (fizyczne uszkodzenia kartonów) prosimy nas poinformować możliwie najszybciej telefonicznie, nr.tel.: +48 692 424 741lub mailowo na adres biuro@zTloczni.pl , celem umożliwienia nam podjęcia stosownych działań wyjaśniających i złożenia reklamacji dotyczącej przesyłki w firmie kurierskiej. Państwa zgłoszenie dotyczące braku dostawy lub uszkodzenia towaru przekażemy niezwłocznie firmie kurierskiej, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od przekazania nam informacji przez Państwa. O sposobie rozpatrzenia reklamacji poinformujemy Państwa niezwłocznie po uzyskaniu odpowiedzi od firmy kurierskiej. Czas rozpatrywania reklamacji wynosi do 14 dni.

 

IV. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Państwu w stosunku do kartonu soku 5L lub zgrzewki soków zawierającej 10 butelek 300ml, która została przez Państwa otwarta.  

3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie zamówionych soków lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie zamówionych soków. Jeżeli Państwa zamówienie, z uwagi na ilość zamówionych kartonów, realizowane będzie w kilku osobnych paczkach (partiach) termin odstąpienia wskazany w zdaniu poprzedzającym należy liczyć od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii zamówienia lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii zamówienia.

4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas pisemnie pod adresem: zTloczni.pl Aneta Łabińska, ul. Chełmska 9 lok. 219, 00-724 Warszawa o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy udostępnionego na naszej stronie internetowej, jednak nie jest to obowiązkowe.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

5. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres mailowy biuro@zTloczni.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku – tj. pocztą elektroniczną.

6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

V. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

2. Towar proszę odesłać lub przekazać nam na adres Kurka Wodna Kurierzy, ul. Kierbedzia 4, 00-728 Warszawa nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

3. Odsyłając towar będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 20 PLN za paczkę do 30 kg, (przy paczkach powyżej 30 kg za każdy 1 kg dolicza się 10 zł),  w przypadku zwrotu za pośrednictwem firmy kurierskiej z której usług my korzystamy.

4. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej  w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

VI. JAKOŚĆ TOWARU

1. Produkowane przez P.P.U.H. Tłocznia Maurer Krzysztof Maurer soki są najwyższej jakości.

2. Każdy karton soku zapakowany jest w sterylne, szczelne opakowanie, przy zastosowaniu systemu tzw. bag-in-box, który pozwala zachować przydatność soku do spożycia nawet do 30 dni po otwarciu, pod warunkiem utrzymania kranu zalanego sokiem. Pełna instrukcja korzystania z kartonu  i zachowania przydatności soku do spożycia znajduje się na opakowaniu.

3. Zamówione soki wysyłamy zawsze w okresie ich przydatności do spożycia. Przydatność do spożycia w chwili wysyłki nie jest krótsza niż 3 miesiące dla soków owocowych i warzywnych.

4. Oświadczamy, że naszym obowiązkiem jest dostarczenie soku wolnego od wad – a więc spełniającego wyżej wskazane normy oraz zgodnego z właściwościami opisanymi na opakowaniu i podanymi na stronie internetowej.

 

VII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE JAKOŚCI TOWARU

1. Jeżeli dostarczony przez nas sok nie nadaje się do spożycia z uwagi na dostarczenie go po upływie terminu przydatności do spożycia lub z uwagi na uszkodzone opakowanie, prosimy niezwłocznie nas o tym poinformować telefonicznie pod nr +48 692 424 741lub mailowo na adres.: biuro@zTloczni.pl  (reklamacja).

2. Państwa zgłoszenie reklamacyjne rozpatrzymy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych. W przypadku gdy będzie ono uzasadnione zwrócimy Państwu wszystkie koszty zakupu wadliwego towaru lub wymienimy sok na nowy, przydatny do spożycia w zależności od zgłoszonego przez Państwa żądania.

3. Gwarancją nie jest objęta przydatność soku do spożycia w przypadku nieprawidłowego (niezgodnego z instrukcją zawartą na opakowaniu) otwarcia kartonu, przechowywania soku niezgodnie z informacją zawartą na opakowaniu lub nie utrzymywania kranu zalanego sokiem zgodnie z informacją zawartą na opakowaniu.

 

VIII. ZBIERANIE I PRZETWARZANIE DANYCH FIRMOWYCH

1. Wszystkie ogólnodostępne w obiegu gospodarczym dane osób prawnych tj. dane adresowe oraz dane niezbędne do wystawienia faktury VAT tj. Numer Identyfikacji Podatkowej zbierane w trakcie składania zamówienia wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonych zamówień. W celu dostarczenia zamówienia podane przez Państwa dane będą przekazane firmie kurierskiej za pośrednictwem której towar będzie dostarczony. 

2. Administratorem ogólnodostępnych danych osób prawnych tj. danych adresowych firm oraz do danych działalności gospodarczej wymaganych do wystawienia faktury VAT jest zTloczni.pl Aneta Łabińska, ul. Chełmska 9 lok. 219, 00-724 Warszawa 

3. Podanie danych firmy w formularzu zamówienia jest całkowicie dobrowolne, jednakże podanie nieprawdziwych lub nieaktualnych danych lub nie podanie ich w ogóle uniemożliwi realizację zamówienia.

4. W razie wyrażenia przez Państwa zgody, podane przez Państwa dane będą wykorzystywane również w celach marketingowych (informowanie o nowościach i promocjach w sklepie). Podane dane nie są udostępniane w takim przypadku innym firmom lub osobom trzecim.

5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych firmowych w celach marketingowych oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą poczty elektronicznej jest dobrowolne.

6. Mają Państwo prawo w każdym czasie do żądania dostępu do podanych danych firmowych, usunięcia ich, wprowadzenia zmian w tych danych oraz do cofnięcia wyrażonej zgody, o której mowa w ust. 4. Wniosek o dostęp do danych, usunięcie danych, wprowadzenie zmian lub cofnięcie wyrażonej zgody należy kierować na adres mailowy: biuro@zTloczni.pl lub pocztą tradycyjną na adres firmy: zTloczni.pl Aneta Łabińska, ul. Chełmska 9 lok. 219, 00-724 Warszawa. 

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian do regulaminu, które to zmiany będą każdorazowo publikowane na stronie internetowej sklepu. Nowe zapisy regulaminu wiążą kupujących, którzy złożą zamówienie po ich opublikowaniu na stronie internetowej. Zamówienia złożone przed opublikowaniem zmiany regulaminu realizowane będą według regulaminu obowiązującego w chwili złożenia zamówienia. Poprzednio obowiązujące regulaminy udostępniane będą na żądanie klienta za pośrednictwem maila.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.